บอร์ด LRH มีมติจ่ายปันผล 2.20 บ. จ่าย 22 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 24, 2009 18:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล (LRH) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2551 จำนวน 32,366,690.00 บาท

จัดสรรเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 366,701,942.20 บาท และจัดสรรเป็นเงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ