ข่าว สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ล่าสุด

KTC และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 5.52 พันลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 5.14 พันลบ.

16 ม.ค. 63 07:57 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562... อ่านต่อ

TISCO และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 7.27 พันลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 7.02...

14 ม.ค. 63 17:25 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562... อ่านต่อ

AEONTS ไตรมาส 3 (สิ้นสุดพ.ย.) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 990.77 ลบ.

8 ม.ค. 63 14:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2562... อ่านต่อ

YGG และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 28.36 ลบ.

6 ม.ค. 63 09:01 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2562... อ่านต่อ

TAPAC และบ.ย่อยปี 61/62 สิ้นสุดต.ค.62 กำไรที่ 79.23 ลบ. เทียบกับปี 60/61 กำไรที่ 71.77...

2 ม.ค. 63 08:32 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561 กำไร... อ่านต่อ

IMH และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 0.52 ลบ.

25 ธ.ค. 62 13:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

KSL และบ.ย่อยปี 62 (สิ้นสุดต.ค.) กำไรที่ 821.58 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 848.06...

25 ธ.ค. 62 13:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561 กำไร... อ่านต่อ

SFLEX และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 16.31 ลบ.

18 ธ.ค. 62 10:51 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2562... อ่านต่อ

KUN และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 15.13 ลบ.

16 ธ.ค. 62 09:16 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2562... อ่านต่อ

BAM และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 881.33 ลบ.

16 ธ.ค. 62 09:14 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

CITY ไตรมาส 1 สิ้นสุดต.ค.62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 7.01 ลบ.

16 ธ.ค. 62 08:09 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 1 ปี 2562 2561 กำไร (ขาดทุน)... อ่านต่อ

INGRS และบ.ย่อย ไตรมาส 3 ปี 61/62 สิ้นสุด ต.ค.62 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 16.18...

16 ธ.ค. 62 08:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PICO ปี 61/62 สิ้นสุดต.ค.62 กำไรที่ 50.28 ลบ. เทียบกับปี 60/61 กำไรที่ 72.48...

16 ธ.ค. 62 08:00 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561 กำไร... อ่านต่อ

TNH และบ.ย่อย ไตรมาส 1(สิ้นสุด ต.ค.) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 103.52...

12 ธ.ค. 62 18:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 1 ปี 2562 2561 กำไร (ขาดทุน)... อ่านต่อ

STC และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.06 ลบ.

28 พ.ย. 62 13:26 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2562... อ่านต่อ

SFP และบ.ย่อยปี 61/62 (สิ้นสุดก.ย.) ขาดทุนที่ 467.06 ลบ. เทียบกับปี 60/61 กำไรที่ 168.98...

28 พ.ย. 62 09:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561... อ่านต่อ

UV และบ.ย่อยปี 61/62 (สิ้นสุดก.ย.) กำไรที่ 1.6 พันลบ. เทียบกับปี 60/61 กำไรที่ 1.01...

28 พ.ย. 62 08:07 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561... อ่านต่อ

AOT และบ.ย่อยปี 61/62 (สิ้นสุดก.ย.) กำไรที่ 2.50 หมื่นลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 2.52...

27 พ.ย. 62 17:22 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561... อ่านต่อ

TSC และบ.ย่อยปี 61/62 สิ้นสุดก.ย.62 กำไรที่ 219.96 ลบ. เทียบกับปี 60/61 กำไรที่ 250.85...

27 พ.ย. 62 08:00 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561... อ่านต่อ

KTIS และบ.ย่อยปี 61/62 กำไรที่ 740.08 ลบ. เทียบกับปี 60/61 กำไรที่ 629.27...

26 พ.ย. 62 08:45 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562... อ่านต่อ


ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ก่อน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 08:45 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ