ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)ล่าสุด

KKP และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63กำไรสุทธิลดลงเหลือ 1.35 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 19 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

LHFG และบ.ย่อยไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 522.94 ลบ.

หุ้น-การเงิน 19 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

PRAPAT และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิ 0.68 ลบ.

หุ้น-การเงิน 19 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

DTAC และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63กำไรสุทธิลดลงเหลือ 1.44 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 16 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการรวมบริษัทย่อย งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

KTC และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 1.22 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 16 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

TISCO และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 1.61 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 15 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

SO และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 25.31 ลบ.

หุ้น-การเงิน 12 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563 2562... อ่านต่อ

NRF และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 20.83 ลบ.

หุ้น-การเงิน 8 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

SK และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 50.26 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 28.81 ลบ.

หุ้น-การเงิน 7 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2562 2561 กำไร... อ่านต่อ

AEONTS และบริษัทย่อย ไตรมาส 2 (สิ้นสุด ส.ค.) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 966.49...

หุ้น-การเงิน 7 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ (รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

KK และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 4.97 ลบ.

หุ้น-การเงิน 6 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

MICRO และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 33.21 ลบ.

หุ้น-การเงิน 30 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

EFORL และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 18.49 ลบ.

หุ้น-การเงิน 14 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

INGRS และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิ 89.6 ลบ.

หุ้น-การเงิน 14 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

KSL และบ.ย่อย ไตรมาส 3 (สิ้นสุด ก.ค.) กำไรสุทธิลดลงเหลือ 195.72 ลบ.

หุ้น-การเงิน 11 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

SCM และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.38 ลบ.

หุ้น-การเงิน 3 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

NOK และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 139.25 ลบ.

หุ้น-การเงิน 1 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

BAM ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 135.66 ลบ.

หุ้น-การเงิน 31 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563 2562... อ่านต่อ

PDJ และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 123.77 ลบ.

หุ้น-การเงิน 28 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

(แก้ไข) MBKET และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 107.02 ลบ.

หุ้น-การเงิน 20 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ


ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ก่อน 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 17:14 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ