ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)ล่าสุด

CSC และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 177.39 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 246 ลบ.

หุ้น-การเงิน 10:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

SAWANG และบ.ย่อยปี 66 ขาดทุนที่ 13.58 ลบ. เทียบกับปี 65 ขาดทุนที่ 14.65...

หุ้น-การเงิน 10:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

ACE และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 1.07 พันลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 1.28 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 10:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้... อ่านต่อ

JSP และบ.ย่อยปี 66 ขาดทุนที่ 1.27 ลบ. เทียบกับปี 65 ขาดทุนที่ 17.48...

หุ้น-การเงิน 10:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

TKT และบ.ย่อยปี 66 ขาดทุนที่ 27.74 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 17.61...

หุ้น-การเงิน 10:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

SIMAT และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 24.17 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 62.71...

หุ้น-การเงิน 10:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

TTA และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 1.22 พันลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 3.27 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 10:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

AYUD และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 933 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 1.01 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 10:22น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

TPP และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 11.99 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 29.86 ลบ.

หุ้น-การเงิน 10:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

ESTAR และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 29.93 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 51.15...

หุ้น-การเงิน 10:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้... อ่านต่อ

STEC และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 527.72 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 857.41...

หุ้น-การเงิน 10:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

MATI และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 30.56 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 69.49 ลบ.

หุ้น-การเงิน 10:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

IRCP และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 28.99 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 49.05 ลบ.

หุ้น-การเงิน 10:20น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

CI และบ.ย่อยปี 66 ขาดทุนที่ 221.6 ลบ. เทียบกับปี 65 ขาดทุนที่ 199.77...

หุ้น-การเงิน 10:20น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

RICHY และบ.ย่อยปี 66 ขาดทุนที่ 61.93 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 13.24...

หุ้น-การเงิน 10:20น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

BROOK และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 387.27 ลบ. เทียบกับปี 65 ขาดทุนที่ 521.29...

หุ้น-การเงิน 10:19น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

SQ และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 130.53 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 307.95 ลบ.

หุ้น-การเงิน 10:19น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

CPN และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 1.51 หมื่นลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 1.08...

หุ้น-การเงิน 10:15น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

TCC และบ.ย่อยปี 66 กำไรที่ 55.41 ลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 192.96 ลบ.

หุ้น-การเงิน 10:15น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ

META และบ.ย่อยปี 66 ขาดทุนที่ 116.51 ลบ. เทียบกับปี 65 ขาดทุนที่ 134.63...

หุ้น-การเงิน 10:14น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2566 2565 กำไร... อ่านต่อ


ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 10:14 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ