ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)ล่าสุด

BBL และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 1.72 หมื่นลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 3.58...

หุ้น-การเงิน 22 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

KTB และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 1.67 หมื่นลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 2.93...

หุ้น-การเงิน 22 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

SCB และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 2.72 หมื่นลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 4.04...

หุ้น-การเงิน 22 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

BAY และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 2.3 หมื่นลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 3.28...

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

CIMBT และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 1.29 พันลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 2.02...

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

KBANK และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 2.95 หมื่นลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 3.87...

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

TMB และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 1.01 หมื่นลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 7.22...

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

TSTH และบ.ย่อย ไตรมาส 3 (สิ้นสุด ธ.ค.63) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 37.15...

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

KKP และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 5.12 พันลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 5.99 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

KTC และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 5.33 พันลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 5.52 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

LHFG และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 2.06 พันลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 3.22...

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

TISCO และบ.ย่อยปี 63 กำไรที่ 6.06 พันลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 7.27...

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563... อ่านต่อ

JAK และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 5.61 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

NMG และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิ 29.95 ลบ.

หุ้น-การเงิน 13 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

AEONTS และบ.ย่อย ไตรมาส 3 (สิ้นสุดพ.ย.) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.01...

หุ้น-การเงิน 12 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

TAPAC และบ.ย่อยปี 62/63 (สิ้นสุด ต.ค.)ขาดทุนที่ 47.31 ลบ. เทียบกับปี 61/62 กำไรที่ 79.23...

หุ้น-การเงิน 4 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563 2562 กำไร... อ่านต่อ

KSL และบ.ย่อยปี 63 (สิ้นสุดต.ค.) ขาดทุนที่ 82.74 ลบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 821.58...

หุ้น-การเงิน 25 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2563 2562 กำไร... อ่านต่อ

SA และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 191.38 ลบ.

หุ้น-การเงิน 24 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2563... อ่านต่อ

KEX และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 292.09 ลบ.

หุ้น-การเงิน 23 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

IND และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 8.17 ลบ.

หุ้น-การเงิน 21 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ


ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ก่อน 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 08:51 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ