ตลท.สั่ง SECC ส่งงบการเงินภายใน 23 พ.ค.54 หลังเข้าข่ายถูกเพิกถอน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 25, 2010 08:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้หลักทรัพย์ของ บมจ. เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (SECC) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม

เนื่องจาก SECC ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน จึงเป็นเหตุให้ SECC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย เรื่องการเพิกถอน หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549 ข้อ 9(3) และข้อ 9(5) และนโยบาย การประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูก เพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด

หาก SECC ยังคงไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันประกาศเพิ่ม เหตุ หรือภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SECC จากการเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียน

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ได้เคยประกาศให้ SECC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนี้

     วันที่ประกาศ               เหตุเพิกถอน

1 กันยายน 2552 ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน

22 ตุลาคม 2552 งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฎส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

12 พฤศจิกายน 2552 ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน

11 กุมภาพันธ์ 2553 ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน

18 พฤษภาคม 2553 ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน

1 กันยายน 2553 ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ