ข่าวอินโฟเควสท์
18:50 ปอนด์ร่วงเทียบดอลลาร์,ยูโร หลังนายกฯอังกฤษเรียกร้องยกเลิกนโยบาย backstop   ปอนด์อ่อนค่าเทียบดอลลาร์และยูโร หลังจากที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐม…
18:28 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วง ขณะซื้อขายผันผวน หลังปรับตัวขึ้น 3 วันติด   ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขา…
18:22 ปลัดพาณิชย์ประชุม"วอร์รูม"นัดแรก รับมือสงครามการค้า-วางกรอบการทำงาน ก่อนเสนอกรอ.พาณิชย์ ก.ย.62   นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็…
18:20 RCL เผยรับเรือใหม่ 2 ลำเรียบร้อยแล้วในเดือน ส.ค.   บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL) แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ต่อสร้างเรือใหม่ จำนวน 2 ลำนั้น บริษัทได้รับเรือ…
18:20 ภาวะตลาดอนุพันธ์: ดิ่งลงตามแรงขายทำกำไร sell on fact หลังรับรู้มาตรการกระตุ้นศก.,ทองคำเข้าโหมดพักฐาน   นายพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยก…

MFEC อนุมัติปันผล 0.45 บ./หุ้น,ร่วมกิจการ-แลกหุ้น "เมกัส-NTS"

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 10:03:19 น.

บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี  (MFEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลโดยจ่ายจากผลกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554  ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225  ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้

ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10  ของเงินปันผลที่ได้รับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท เมกัส จำกัด

และ/ หรือ บริษัท นอร์ธเทอร์นสตาร์ซอฟต์แวร์ จำกัด (NTS) มายังบริษัทฯ โดยกำหนดมูลค่าของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ NTS มีจำนวนรวมไม่เกิน 544,271,388 บาท และ/หรือ 298,332,094 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระราคาค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เมกัสและ/หรือ NTS ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 165,216,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมไม่เกิน 842,603,482 บาท โดยให้ถือว่าเมกัส และ/หรือ NTS ได้นำเอากิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ กิจการทั้งหมดของ NTS (แล้วแต่กรณี) มาชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด

กิจการทั้งหมด รวมถึง กิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของเมกัส   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่บริษัทรับโอนกิจการนั้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญของบริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) จำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100  บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BAC และหุ้นสามัญของบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (Motif) จำนวน 79,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Motif

ส่วนทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญของ NTS  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญของบริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด (HS) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HS , (2)หุ้นสามัญของบริษัท ซอฟต์โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (SP) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SP ,(3) หุ้นสามัญของบริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จำกัด (SPT) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SPT,

(4)หุ้นสามัญของบริษัท เคซอฟต์ คอนซัลติ้ง จำกัด (KS) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KS,(5) หุ้นสามัญของบริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จำกัด (SM) จำนวน 29,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SM และ (6) หุ้นสามัญของบริษัท ซอฟต์สแควร์1999 จำกัด (SS1999) จำนวน 299,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SS1999

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2554 ให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง