PRIN ตั้ง"อุเทน คงสุนทรกิจกุล"นั่งเอ็มดีแทน"ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย"

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 2, 2014 09:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปริญสิริ (PRIN) แจ้งการลาออกของ นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อนุมัติแต่งตั้ง นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล เป็นกรรมการผู้จัดการแทน นายชัยวัฒน์

พร้อมทั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการบริหารแทน นายชัยวัฒน์ รวมถึงแต่งตั้ง นางสาวกิตติมา สกุลสุวรรณ และ นายชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัยเป็นกรรมการบริหาร เพิ่มเติม

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัท จึงมีบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้

     นางสาวสิริลักษณ์     โกวิทจินดาชัย         ประธานคณะกรรมการบริหาร
     นายอุเทน          คงสุนทรกิจกุล         กรรมการบริหาร
     นายขวัญชาย        มงคลกิจทวีผล        กรรมการบริหาร
     นางสาวกิตติมา       สกุลสุวรรณ          กรรมการบริหาร
     นายชัยรัตน์         โกวิทจินดาชัย         กรรมการบริหาร
     นายชัยวุฒิ          โกวิทจินดาชัย         กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ที่ลาออก ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จึงมีบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้

     รศ. วิทยา ด่านธำรงกูล      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     ผศ. มนต์ผกา วงษา       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แท็ก ปริญสิริ   (PRIN)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ