EE ลงทุน 1.56 พันลบ.เข้าซื้อหุ้น"เอสเอสยูที" 40% จาก"คอม-ลิงค์"

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 11, 2014 09:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวรเจตน์ อินทามระ กรรมการ บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษัทลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและไอน้ำในโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น บล็อค 1 และโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น บล็อค 2 ซึ่งตั้งอยุ่บนพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 60 ตัน โดยบริษัทจะเข้าซื้อเงินงทุนในเอสเอสยูทีในสัดส่วนร้อยละ 40 จากบริษัท คอมลิงค์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รวมมูลค่าประมาณ 1,562.04 ล้านบาท

โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด สำหรับการซื้อหุ้นที่สัดส่วนร้อยละ 25 โดยจะชำระเป็นเงินสดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และงวดที่ 2 สำหรับการซื้อหุ้นทีสัดส่วนร้อยละ 15 โดยจะชำระเป็นเงินสดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

การที่บริษัทได้เข้าซื้อเงินลงทุนของเอสเอสยูที จากคอม-ลิงค์ เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เนื่องจากโรงไฟฟ้าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อขายจะทำการจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผุ้ถือหุ้นในระยะยาว ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากเงินปันผลที่มีความสม่ำเสมอจากธุรกิจไฟฟ้าที่จะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) คุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจทางด้านพลังงานของบริษัท รวมถึงการมีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมความมั่งคงทางพลังงานให้กับประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซื้อสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว

มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถืเอหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (Record Date) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ให้ราบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ