"จันทรเสรีกุล"ปรับโครงสร้างการถือหุ้น KCAR ในกลุ่มราว 16%

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 มกราคม พ.ศ. 2559 10:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายรายงานการจำหน่ายหุ้น บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส(KCAR) โดยนายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 08/01/2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -16.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่มีรายงานการได้มาหุ้น KCAR โดยนาย พิเทพ จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/01/2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นางสาว พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล เป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/01/2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

และนายพิชิต จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/01/2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ