AQUA จะลงทุน 450 ลบ.พัฒนาอสังหาฯเพื่อให้เช่าทำธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพในเชียงใหม่

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 29, 2016 08:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จำกัด (มันตรา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 44915 ในต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 34-1-62.6 ไร่ มูลค่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินส่วนที่ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ) และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมเฟอร์นิเจอร์รวม 420 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท เดอะ เคบิน เชียงใหม่ จำกัด (Cabin) เช่าทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพ (Retreatment Center) เป็นระยะเวลาเช่า 10 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ามันตราจะซื้อที่ดินดังกล่าวในวันที่ 30 มี.ค.59 และก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน โดยแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินสดคงเหลือของมันตรา และการกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ในระหว่างก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้บริษัทใหญ่

สำหรับการลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการให้เช่าระยะยาว ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยคาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) ประมาณ 11% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) 58ประมาณ 15% ต่อปี ตลอดจนสร้างพันธมิตรในธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาการลงทุนในธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

ขณะที่ Cabin ดำเนินธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพในไทยมาแล้วประมาณ 5 ปี มีสาขาที่ให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสุขภาพในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติระดับ High-End และมีธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ใช้ห้องพักประมาณ 60 ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ