VPO มองต้นทุนเพิ่มจากกรณีทั้งได้ต่อหรือไม่ต่อสัมปทาน อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินบริษัท

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 20, 2016 09:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (VPO) แจ้งว่าตามที่บริษัทและบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองและคำสั่งให้เร่งดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนของบริษัท และบริษัทย่อย ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง ลงวันที่ 6 มิ.ย.59 และคำสั่งคุ้มครอง ลงวันที่ 17 มิ.ย.59 อนุญาตให้บริษัทและบริษัทย่อย เข้าดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ที่ขอนุญาต ที่ปรับลดลงคงเหลือ 7,109 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา และ 16,256 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ตามลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อดูแล บำรุงรักษาต้นปาล์ม อุปกรณ์ เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น ตลอดจนจัดเก็บผลปาล์มได้ตั้งแต่วันที่ 10 นับจากได้รับคำสั่งจากศาล โดยให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะกรณี ในอัตราไร่ละ 500 บาท/ปี โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนให้แก่กรมป่าไม้ คำสั่งนี้จะมีผลสิ้นสุดภายใน 10 วันนับจากวันที่อธิบดีกรมป่าไม้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตคำขอเข้าทำประโยชน์ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุด

กรณีที่คำสั่งคุ้มครองนี้สิ้นสุดลง โดยบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวน บริษัทจะต้องซื้อผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอกมากขึ้นเพื่อมาชดเชยส่วนที่ขาดหายไป อาจทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในบางส่วน และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาปาล์มทะลายชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปได้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อชดเชยส่วนนี้บริษัทได้มีการสร้างระบบและเครือข่ายการรับซื้อผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอก และทั้งยังมีแผนการที่จะทยอยขยายจุดรับซื้อเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีว่า ถึงแม้บริษัทจะได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทยังอาจมีความเสี่ยงด้านราคาสัมปทานที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และการที่บริษัทได้รับการต่อสัมปทาน บริษัทจะมีภาระลงทุนในการปลูกต้นปาล์มใหม่เพื่อทดแทนต้นปาล์มบนพื้นที่เดิมซึ่งมีอายุมาก โดยในการปลูกต้นปาล์มใหม่นั้น จะใช้ระยะเวลา 3 ปี จึงจะเริ่มให้ผลผลิต และ 7-8 ปีก่อนที่ต้นปาล์มจะเติบโตถึงอายุที่ให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ