ข่าวอินโฟเควสท์
16:59 ซีอีโอ "ซาอุดี อารามโค" ยัน จะเริ่มการผลิตน้ำมันได้อย่างเต็มที่ภายในสิ้นเดือนนี้   สื่อต่างประเทศรายงานการเปิดเผยของนายเอมิน นาสเซอร์ ซีอีโอของ…
15:54 ผู้ประท้วงหลายพันคนออกมาเดินขบวนในฮ่องกง หลังกลุ่มสนับสนุนจีนแห่ทำลายกำแพงเลนนอน   ผู้ประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตยของฮ่องกงจำนวนหลายพันคนได้ออกมา…
15:34 อินเดียยังคงพยายามติดต่อยาน "วิกรัม" ก่อนครบกำหนดเส้นตายภารกิจสำรวจดวงจันทร์วันนี้   องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (ISRO) พยายามที่จะติดต่อกับยา…
14:46 "เฟซบุ๊ก" ระงับให้บริการหลายหมื่นแอพพลิเคชั่น เซ่นคดีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   บริษัทเฟซบุ๊ก อิงค์เปิดเผยว่า บริษัทได้ระงับการให้บริการหลายหมื่…
13:10 "แอปเปิล" เฮ หลังรัฐบาลสหรัฐอนุมัติคำขอยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์   สำนักงานผู้แทนการค้าและบันทึกราชการของสหรัฐระบุว่า หน่วยงานกำกับดู…

DTCI ปันผลอัตรา 0.70 บ./หุ้น XD 14 มี.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 1 มีนาคม 2560 09:02:42 น.
บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ (DTCI) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผล

เรื่อง                                                                : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                    : 28 ก.พ. 2560

ชนิดการปันผล                                                          : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                             : 16 มี.ค. 2560

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ                                : 17 มี.ค. 2560

ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                                                : 14 มี.ค. 2560

จ่ายให้กับ                                                             : ผู้ถือหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                                    : 0.70

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                                               : 10.00

วันที่จ่ายปันผล                                                          : 04 พ.ค. 2560

จ่ายปันผลจาก                                                          : กำไรสะสม

หมายเหตุ                                                             :

ที่ประชุมมีมติให้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้ เป็นเงินทุน
สำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)  เป็นเงิน 7,000,000 บาท  ( เจ็ดล้านบาทถ้วน)โดยจ่ายจากกำไร

สะสม และกำหนดให้จ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 10 เม.ย.2560 จนกว่าการประชุม
จะแล้วเสร็จ มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.
ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง