ข่าวอินโฟเควสท์
01:26 ตำรวจสั่งอพยพนักศึกษา หลังพบพัสดุต้องสงสัยที่มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์   ตำรวจเปิดเผยว่า มีผู้พบเห็นพัสดุต้องสงสัยที่อาคารแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยแมร…
01:10 เจ้าหน้าที่จีนเตรียมทัวร์ฟาร์มสหรัฐ หวังพบปะเกษตรกร หลังเจรจาการค้าสัปดาห์นี้   แหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่เจรจาการค้าของจีนจะเดินทางไปยังฟาร์…
00:44 ก.ล.ต.สหรัฐชี้บิตคอยน์ต้องถูกคุมเข้มมากขึ้น ก่อนที่จะซื้อขายในตลาดขนาดใหญ่   นายเจย์ เคลย์ตัน ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ …
23:59 บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง นักลงทุนผิดหวังเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนผิดหวังต…
23:48 ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัวจากแรงขายทำกำไร หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน   ณ เวลา 23.40 น.ตามเวลาไทย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอ…

EIC ยกเลิกการเพิ่มทุน หวั่นไม่สำเร็จหลังราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนมาก

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 08:13:10 น.

บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC) แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (EIC-W5) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อย่างไรก็ตามก่อนถึงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 บริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมครั้งที่ 13/2560 ดังกล่าวข้างต้น พิจารณาถึงสภาวะตลาดและระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนว่ายังไม่อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จึงได้เลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จากกำหนดเดิม คือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ออกไปก่อน และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

บัดนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากในปัจจุบันของราคาหุ้นของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทฯ เดินหน้าทำการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อไป อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2560  จึงได้มีมติ ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2560 ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ
(2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ
(3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(4) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (EIC-W5)

(5) การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง EIC มีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นใหม่ 3.43 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2.38 พันล้านหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคาจองซื้อ 0.15 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1.06 พันล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิ EIC-W5 ที่บริษัทจะออกให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 9 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย

ขณะที่ราคาหุ้น EIC  ปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่หุ้นละ 0.05 บาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง