GIC PRIVATE LIMITED COMPANY LIMITED ขายหุ้น LH จำนวน 8.17% คงเหลือถือ 8%

ข่าวหุ้น-การเงิน 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 08:00 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา GIC PRIVATE LIMITED COMPANY LIMITED จำหน่ายหลักทรัพย์บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) จำนวน 8.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ