TEAMG ได้งานที่ปรึกษาเพื่อเตรียมแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง มูลค่าโครงการ 398.40 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 28, 2018 18:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่า บริษัทฯ (ในฐานะ Lead firm ในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา) ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ศักยภาพของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันด้านเศรษฐกิจการลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกัน โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่าโครงการ 398.40 ล้านบาท (ส่วนของบริษัท 110,845,500 บาท) ระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน

แผนแม่บทดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองโดยรอบเครือข่ายการคมนาคมให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพและลดปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการในระยะเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตที่ยังยืนทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และ ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ

โดยการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัท ได้อนุมตัไว้แล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ