CI เพิ่มทุน 251.85 ล้านหุ้น จัดสรร RO ในสัดส่วน 5:1 และขาย PP 4 ราย ในราคาจองซื้อ 1.42 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง                 			 : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 09 พ.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 251,848,842
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 251,848,842
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 177,945,322
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)     			 : 5 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)       			 : 1.42
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 11 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2561
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น        			 : 26 พ.ย. 2561
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 23 พ.ย. 2561
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 21,126,760
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 1.85
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.42
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 21,126,760
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 1.85
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.42
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัทมานะ พัฒนาการ จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 7,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 0.61
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.42
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 24,650,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 2.16
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.42
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 23 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 23 พ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (หุ้น)	    : 73,903,520

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ