BDMS ตั้ง"นฤมล น้อยอ่ำ"นั่งรักษาการแทน"หมอปราเสริฐ" มีผล 23 ม.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 มกราคม พ.ศ. 2562 18:10 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ มีมติแต่งตั้งนางนฤมล น้อยอ่ำ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.62 และยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

รวมถึงแต่งตั้งนางนฤมล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และแต่งตั้งนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.62

นอกจากนี้แต่งตั้งนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.62

อนึ่ง นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานกรรมการบริหาร และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ของ BDMS ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.62 หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายแพทย์ปราเสริฐ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ในกรณีมีการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบมจ.การบินกรุงเทพ (BA)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ