TOP จ่ายปันผล 1.15 บาท/หุ้น ขึ้น XD 28 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 18:03 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) แจ้งจ่ายปันผล พร้อมกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เม.ย. 2562 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record นอกจากนี้ พิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์หน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

เรื่อง                 		 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 15 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 01 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 28 ก.พ. 2562
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         		 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล             			 : 26 เม.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก              			 : กำไรสะสม
หมายเหตุ จ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 20
และ 0 จำนวน 0.29, 0.29 และ 0.57 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

date) 1 มี.ค. 2562 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 28 ก.พ. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ