EARTH ยันยกเลิกแผนโอนเงินให้บริษัทลูกในจีน ขอมุ่งหน้ากลับมาทำธุรกิจค้าถ่านหินในไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 20, 2019 13:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวว่า"ธนาคารกรุงไทยยื่นคำร้องศาลขอให้ธนาคารธนชาตส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของบริษัท 800 ล้านบาท หลังรู้ข่าวเตรียมโอนไปจีน"เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 นั้น บริษัทได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 ให้ยกเลิกการโอนเงินไปที่บริษัท กวางตง เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษทัลูกที่จดทะเบียนในประเทศจีน และให้นำเงินจำนวนนี้มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบถึงมติดังกล่าวแล้ว และไม่มีข้อขัดแย้งแต่อย่างใด

ขณะนี้สถานการณ์ของบริษัทมีความละเอียดอ่อน ผู้ถือหุ้นจึงขอให้บริษัทแจ้งข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกนไม่ให้เกิดเหตุการณ์บิดเบือนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัทและความเชื่อมั่นของคู่ค้าในการกลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

ในระหว่างนี้บริษัทก็ได้นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วจำนวน 1 ลำเรือ หรือประมาณ 60,000 ตัน เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 และกำลังจะนำเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 55,000 ตัน ในวันที่ 28 ก.พ.62 เพื่อรองรับปริมาณการขายในประเทศไทยตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านตันในปี 62

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจค้าขายถ่านหินและเป็นผู้ค้ารายใหญ่ เพื่อให้ได้มียอดขายผลกำไรและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายดังช่นที่เคยกระทำมาในอดีต จึงขอขี้แจงว่าบริษัทไม่ได้โอนเงินจากประเทศไทยไปยังบริษัทลูกที่ประเทศจีนแต่อย่างใด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ