PTG อนุมัติปล่อยเงินกู้ระยะสั้นให้ PPPGC 100 ลบ. คิดดอกเบี้ย 6.87 ลบ./ปี

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 11:24 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2562 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (PPPGC) จำนวนเงิน 100 ล้านบาท โดย PTG ให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้กู้สามารถทยอยเบิกเงินกู้ได้เป็นคราว ๆ คิดอัตราดอกเบี้ย MOR ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวนดอกเบี้ย 6.87 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 16 มกราคม 2562) ระยะเวลากู้ยืม 1 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้แต่ละครั้ง โดยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในคราวเดียวกัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการกู้ยืม และมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน

ทั้งนี้ PPPGC มี PTG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช เป็นกรรมการทั้ง PTG และ PPPGC, นายพิทักษ์ รัชกิจประการ เป็นกรรมการทั้ง PTG และ PTTGC

บริษัทฯจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งจำนวนเพื่อให้กู้แก่ PPPGC โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยเห็นว่ารายการนี้จะสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ PPPGC และเงื่อนไขของรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ