GL ยื่นขอชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพในปีนี้ ศาลฯชี้ทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาต

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 20, 2019 17:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่าตามที่ J Trust Asia Pte. Ltd (JTA) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อศาลล้มละลายกลาง และเมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลล้มละลายและให้ไต่สวนคำร้องใหม่ เพื่อให้มีคำสั่งตามรูปคดีว่าจะฟื้นฟูกิจการของบริษัทหรือไม่นั้น

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขออนุญาตทำธุรกรรมชำระค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา แต่เนื่องด้วยบริษัทต้องเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 90/12 พระราชบัญญัติล้มละลายฯ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ ทำให้บริษัทไม่อาจชำระค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ และ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามปกติ บริษัทจึงขออนุญาตไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายการที่ใกล้ถึงกำหนดชำระ ดังนี้

1.) หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ชำระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กำหนดชำระดอกเบี้ย วันที่ 29 มี.ค.62 และวันที่ 29 ก.ย.62 และ 2.) ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ บริษัท ครีเอชั่น อินเวสต์เม้น ศรีลังกา แอลแอลซี (Creation Investment Sri Lanka LLC) กำหนดชำระดอกเบี้ย วันที่ 30 มี.ค.62 และวันที่ 30 ก.ย.62

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้พิจารณาคำร้องและมีความเห็นว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รวมถึงการชำระค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตต่อศาลฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ