AIOI NISSAY DOWA INSURANCE เก็บหุ้น BKI จำนวน 3.17% ถือเพิ่มเป็น 5.98%

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 เมษายน พ.ศ. 2562 09:41 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY LIMITED ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) จำนวน 3.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ