TEAMG เซ็นสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ ระยะดำเนินงาน 750 วัน

ข่าวหุ้น-การเงิน 26 เมษายน พ.ศ. 2562 09:06 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C (ศูนย์ราชการฯ) มีขนาดที่ดินประมาณ 81 ไร่ มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 660,000 ตารางเมตร เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทและรายละเอียดโครงการที่ได้มีการนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ย.61

โดยโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินภายในศูนย์ราชการฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในรูปแบบ One Stop Service และลดงบประมาณค่าเช่าอาคารเอกชนของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) โดยบริษัทมีระยะเวลาดำเนินงาน 750 วัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ