(เพิ่มเติม) ตลท.รับหลักทรัพย์ VRANDA เข้าเทรด SET วันที่ 3 พ.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 2, 2019 17:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ของบมจ.วีรันดา รีสอร์ท ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ VRANDA เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันที่เริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 3 พ.ค.62 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว จำนวน 319,681,672 หุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 1,598,408,360 บาท หลังบริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 75,000,000 หุ้น ราคา 10 บาท/หุ้น ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.62

VRANDA ประกอบธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัท มีโครงการโรงแรมทั้งหมด 6 แห่ง แบ่งเป็น โรงแรมที่เปิดดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง คือ 1) โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน 2) โรงแรมวีรันดา เดอะ ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ 3) โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก 4) โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา 5) โรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท และโครงการโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 1 แห่ง คือ โรงแรมเวอโซ หัวหิน และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย จำนวน 3 แห่ง โดยเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ จำนวน 2 แห่ง คือ โครงการวีรันดา ไฮเรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ และโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา ขณะที่เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง คือ โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ "Skoop Beach Café" และ "KOF" รวมจำนวน 4 แห่ง

อย่างไรก็ตามในวันแรกที่หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่ต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 50 ราย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.31% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ในราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขาย IPO

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลท. เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ.วีรันดา รีสอร์ท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อว่า "VRANDA" ในวันที่ 3 พ.ค.62

VRANDA มีมูลค่าระดมทุนจากการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ จำนวน 750 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ 3,196.82 ล้านบาท โดยการกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบัน (book building) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 10 บาท/หุ้น โดยมีบล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ VRANDA เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการโรงแรมในทำเลที่มีศักยภาพ มีการสร้างเอกลักษณ์ของการให้บริการและเครื่องหมายการค้า (Branding) ที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับ จึงได้ขยายไปสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณติดกับโรงแรมของบริษัท เป็นการใช้จุดแข็งที่มีในการต่อยอดธุรกิจ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท ได้แก่ โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน โครงการโรงแรมเวอโซ หัวหิน และโครงการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ VRANDA มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 ลำดับแรกประกอบด้วย กลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ถือหุ้น 63.19% กลุ่มนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย ถือหุ้น 6.77% และกลุ่มนายสาคร สุขศรีวงศ์ ถือหุ้น 4.16% และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ