ตลท.รับหลักทรัพย์ SINGER-W1 และ SINGER-W2 เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่ 17 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 16, 2019 10:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) จำนวน 2 หลักทรัพย์ ใช้ชื่อย่อว่า SINGER-W1 และ SINGER-W2 เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.62

โดยหลักทรัพย์ SINGER-W1 มีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 65,752,617 หน่วย อายุ 2 ปี ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาท มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 7 บาท/หุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 28 มิ.ย.62 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 23 เม.ย.64

หลักทรัพย์ SINGER-W2 มีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 65,752,617 หน่วย อายุ 4 ปี ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาท มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 14 บาท/หุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 28 มิ.ย.62 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 21 เม.ย.66


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ