CPN เข้าซื้อหุ้น 50% ใน "เบย์วอเตอร์" จาก BTS มูลค่า 7.7 พันลบ. คว้าที่ดินย่านพหลโยธินรองรับพัฒนาโครงการ

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:34 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด จากบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ รวมถึงหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,698.72 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาการซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อภายหลังจากบริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ปฏิเสธการซื้อหุ้นสามัญเบย์วอเตอร์จาก BTS ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง และ BTS เรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นเบย์วอเตอร์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธินซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการในอนาคตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุ้นของบุคคลอื่น

ภายหลังจากที่บริษัทซื้อหุ้นสามัญในเบย์วอเตอร์แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นในเบย์วอเตอร์ประกอบด้วยบริษัทฯ และรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 50:50

อนึ่ง กลุ่ม CPN ถือหุ้นใน GLAND ในสัดส่วนร้อยละ 67.53

ด้าน BTS แจ้งเพิ่มเติมว่า การขายหุ้นในเบย์วอเตอร์ จะทำให้บริษัทรับรู้กำไร ตลอดจนจะใช้เงินที่ได้จากการเข้าทำรายการสำหรับธุรกิจและโครงการอื่น ๆ หรือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ