MM จะใช้เงินสูงสุด 100 ลบ. เพื่อซื้อหุ้นคืนจากตลท.ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 07:51 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.มัดแมน (MM) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (23 พ.ค.) อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 1.90% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สำหรับการกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน บริษัทจะเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ขณะที่การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเป็นการขายหุ้นในตลท. มีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ