CPF จะใช้เงินราว 47 ลบ.เข้าซื้อหุ้น 75%ในธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง-ฟาร์มกุ้ง-ห้องเย็นในศรีลังกา

ข่าวหุ้น-การเงิน 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 18:04 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งว่า CPF (India) Pvt Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lotus Aquaculture Lanka (Private) Ltd.ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศศรีลังกา คิดเป็น 75% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเป็น 360 ล้านรูปีลังกา หรือจำนวนหุ้นที่ซื้อ 300,000 หุ้น คิดเป็น 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 47 ล้านบาท

การเข้าลงทุนดังกล่าวจะเป็นการขยายการทำธุรกิจกุ้งไปยังประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสและศักยภาพในการเลี้ยงกุ้งและการส่งออกกุ้ง

นอกจากนี้ คณะการรมการบริษัทวันนี้มีมติการแต่งตั้งนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ