SQ ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบในเมียนมา หลังโครงการยังไม่ชัดเจนได้รับประทานบัตร ,ยันไม่กระทบแผนงาน

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 09:05 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ (SQ) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบกับ บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการการผลิตแร่ดิบ ณ เหมืองเฮนดา เมืองเมตตาทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานั้น ล่าสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีมติยกเลิกสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบ กับบริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด

เนื่องจากนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจนถึงปัจจุบัน บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด ยังต้องใช้เวลาในการต่ออายุประทานบัตรระยะยาวจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และยังไม่สามารถระบุระยะเวลาที่แน่ชัดในการได้ประทานบัตรให้กับบริษัททราบได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบดังกล่าว โดยเป็นการยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่าย บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด ซึ่งการยกเลิกสัญญานี้ ทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการได้มากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทยังมีโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ ที่ได้เซ็นสัญญาและอยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยมูลค่างานในปัจจุบันอยู่ที่ 30,310 ล้านบาท

อนึ่ง เครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่บริษัทจัดหาไว้เพื่อการเตรียมงานในช่วงที่ผ่านมามูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท บริษัทได้จำหน่ายให้แก่บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด ไปบางส่วนและส่วนที่เหลือทั้งหมดบริษัทสามารถนำไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ที่มีในปัจจุบัน และโครงการใหม่ในอนาคตซึ่งบริษัทพยายามหาโครงการที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงเพื่อเสริมสถานะงานในมือ (backlog) ให้มั่นคงต่อไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ