EARTH ระบุ ก.ล.ต.เปิดเผยรายงานประเมินมูลค่าเหมืองฉบับที่ไม่ผ่านการรับรองพร้อมกังขาที่มาข้อมูล

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 28, 2019 09:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) และนายสิทธิชัย เจิดอำไพ ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย EARTH แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้แจ้งเตือนนีกลงทุนตามข่าวฉบับที่อ้างถึงเพื่อรักษาประโยชน์และคุ้มครองนักลงทุนให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้น EARTH ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะเปิดให้ทำการซื้อขายเป็นการชั่วคราวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นั้น

บริษัทขอชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก.ล.ต.ได้สั่งการตามข่าวทุกครั้ง โดย เรื่องรายงานการประเมินมูลค่าเหมืองของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) ตามที่อ้างถึงในช่าวฉบับที่ 77/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้แจ้งให้ ก.ล.ต.ทราบแล้วว่า บริษัท ไม่รับรองรายงานฉบับดังกล่าวด้วยเหตุผลมูลค่าการประเมินของเหมืองมีมูลค่าเท่ากับศุนย์บาท ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันอย่างใหญ่หลวงในตัวรายงานเอง เพราะรายงานยอมรับว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินอยู่ครบถ้วนและกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีข้อจำกัดมากมายในการอ่านตีความและใช้รายงาน ฉบับดังกล่าวจำนวนมาก เกินวิสัยปกติของรายงานโดยทั่วไป

บริษัทไม่เคยนำส่งรายงานฉบับดังกล่าวให้ ก.ล.ต.เลย แต่ปรากฎว่า ก.ล.ต.มีข้อมูลรายงานฉบับของ EY ที่บริษัทไม่รับรองและไม่เคยนำส่ง จึงไม่ทราบว่า ก.ล.ต.มีข้อมูลบริษัทได้อย่างไร

ส่วนมูลค่าเหมืองที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินจำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคายืนยันราคา และเพื่อความโปร่งใสในการประเมินมูลค่าเหมืองก็ได้มีการเปิดเผยและนำส่งให้ ก.ล.ต.ไปอย่างครบถ้าวนแล้ว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยจำนวนกว่าร้อยละ 99.9438

การให้ข้อมุลใดๆแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมาโดยตลอด รวมถึงมีผู้ถือหุ้นได้เข้ามาสอบถามข้อมูลและพัฒนาการใดๆของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีการรวมตัวกันกว่า 1,400 คนเปิดเป็นไลน์กลุ่มเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน และมีความเห็นให้มีการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อลงมติในการขอยกเว้นการเปิดซื้อขายชั่วคราว และได้มีการลงมติร้อยละ 99.6820 เพื่อขอยกเว้นการซื้อขายหุ้น EARTH ชั่วคราว เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน แต่มติดังกล่าวไม่สามารถขอยกเว้นการซื้อขายชั่วคราวของหุ้น EARTH ได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการ

อีกทั้งยังมีข่าวในแง่ลบเสมือนมีเจตนาต้องการให้หุ้น EARTH ที่จะซื้อขายชั่วคราวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นี้มีราคาไปในทิศทางแย่ลง มีลักษณะคล้ายการบิดเบือนข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ