SCB เซ็นขายหุ้น SCB Life ให้กลุ่ม FWD 9.27 หมื่นลบ.พร้อมร่วมมือธุรกิจประกันชีวิต คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:19 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งว่า วันที่ 1 ก.ค.62 ธนาคารได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญซึ่งมีผลผูกพันกับ FWD Group Financial Service Pte.Ltd. (เอฟดับบลิวดี) เพื่อการขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCB Life) โดยภายหลังการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ธนาคารและ SCB Life จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว ภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารและเอฟดับบลิวดีจะเสริมสร้างความร่วมมือในธุรกิจประกันชีวิต และธนาคารจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดี และ SCB Life ให้แก่ลูกค้าของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ทั้งนี้ภายใต้ขอกำหนดของสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑฺประกันชีวิต ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายและมีนวัตกรรม

การขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ใน SCB Life คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 62 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น อาทิ การได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและการได้รับอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นของธนาคาร ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา

ทั้งนี้ ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวน 9.27 หมื่นล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดช่วงระยะเวลาความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขตาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยการเข้าทำรายการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ