ข่าวอินโฟเควสท์
10:11 "ทรัมป์"เล็งปรับเพิ่มเกณฑ์สินค้า "made in America" ต้องผลิต 75% ภายในสหรัฐ   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยว่า สินค้าที่จะได้รับการ…
09:27 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูดที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย แต่ไม่มีเตือนภัยสึนามิ   สำนักงานอุตุนิยมวิทยาและธรณีวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่า เกิ…
08:06 World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ   ดัชนีและภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 15 กรก…
08:00 World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562   วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) ออสเตรเลีย 08.30 น. ธนาคารกลา…
07:40 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 25.75 จุด หุ้นเหมืองบวกขานรับข้อมูลเศรษฐกิจจีน   ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหน…

PTTEP ปรับแผนลงทุน 5 ปี (ปี 62-66) เพิ่มรายจ่ายรวมเป็น 2.14 หมื่นล้านเหรียญฯ-ปริมาณขายโตเฉลี่ยปีละ 7%

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 07:34:12 น.
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือปตท.สผ. แจ้งการทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี 2562
ของ ปตท.สผ. ซึ่งได้ปรับแผนดำเนินการและประมาณการรายจ่าย โดยรวมผลจากการเข้าซื้อกิจการของ Murphy Oil
Corporation ทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8% ในบริษัท APICO LLC รวมถึงการลงนามใน
สัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช)
โดยในปี 2562 มีประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 3,577 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน (Capital

Expenditure) 1,948 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,629 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง

แผนนี้ไม่รวมวงเงินรายจ่ายในการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) จำนวน 2,086 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดขึ้นในปี 2562
สำหรับประมาณการรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP เป็นดังนี้
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  ปี 2566   ปี 2562-2566

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)          1,948    2,472   2,817   2,945   2,477     12,659

รายจ่ายดาเนินงาน (Operating Expenditure)    1,629    1,592   1,556   2,095   1,823      8,695


รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)         3,577    4,064   4,373   5,040   4,300     21,354

จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. คาดการณ์ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการปัจจุบัน
ระหว่างปี 2562 - 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

ปี 2562    ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565   ปี 2566

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย                     345        365      380     409      437

สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วง 5 ปี ปตท.สผ.ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 12,659 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่ง
เน้นการรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลัก การผลักดันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงการเร่งกิจกรรมการสำรวจ
เพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนงานดังกล่าวทำให้ ปตท.สผ. มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบ
ต้น(Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี จนถึงปี 2566 ประมาณ 7%
อนึ่ง ตามแผนเดิมรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,105
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 62 คาดการณ์จะมีรายจ่ายรวมที่ 3,256 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีปริมาณขายปิโตรเลียมที่ 3.18 แสน
บาร์เรล/วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง