GCAP แจงกำไร Q2/62 โต 65.12% ขานรับรายได้รวมเพิ่มขึ้น-ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง-หนี้สงสัยจะสูญฯหด

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 9, 2019 17:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.จี แคปปิตอล (GCAP) ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 มิ.ย.62 เทียบกับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 มิ.ย.61 บริษัทมีกำไรสุทธิ 22.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.90 ล้านบาท คิดเป็น 65.12% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมจำนวน 14.59 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 1.36 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญลดลงสินเชื่อบุคคลและนิติบุคคล 1.03 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้รวม 89.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.59 ล้านบาท คิดเป็น 19.38% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราย ได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินจำนวน 9.91 ล้าบาท การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับสินเชื่อนิติบุคคลจำนวน 2.89 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าปรับล่าช้าจากสัญญาเช่าซื้อทรัพย์ เพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาท

บริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อรวมจำนวน 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพิ่มขึ้น ดังนี้

1.1 สบายใจแฟ็คเตอริง ในปี 62 ทางบริษัทได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือสบายใจแฟ็คเตอริง ซึ่งเป็นประเภทสินเชื่อเหมาะกับกิจการที่มีลูกหนี้การค้าไปขายให้กับบริษัทที่ทำแฟ็คเตอริง เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการระยะเวลาอันสั้น เป็นการนำบัญชีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบกำหนดวันรับเงิน มาหมุนเป็นเงินลงทุนก่อนนั่นเอง

1.2 สบายใจขายฝาก ในเดือน 6/2562 ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 ผลิตภัณฑ์ คือ สบายใจขายฝาก ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากได้โอนไปยังผู้ซื้อฝาก (เจ้าหนี้) แล้ว แต่มีข้อตกลงกันว่าให้ผู้ขายฝาก (ลูกหนี้) มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ