SVI จัดตั้งบริษัทย่อยในอินเดียทำ Back office-IT Service

ข่าวหุ้น-การเงิน 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 15:53 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอสวีไอ (SVI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 มี มติเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศอินเดีย ทำธุรกิจ Back office และ IT Service ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,000,000 รูปีอินเดีย โดย SVI ถือหุ้น 99% และนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ถือหุ้น 1%

แหล่งที่มาของเงินทุนจะใช้เงินสดของบริษัทฯจากทุนและการดำเนินงาน หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ