UKEM เผยโครงสร้างผถห.ใหม่ หลัง"กลุ่มสุวรรณนภาศรี"ใหญ่โอนหุ้นภายในกลุ่ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 26, 2019 14:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล (UKEM) แจ้งว่ากลุ่มสุวรรณนภาศรีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างการ ถือหุ้นภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานและโครงสร้าง การบริหารงานแต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

ลำดับ  รายชื่อผู้ถือหุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น       สัดส่วนการถือหุ้น
              (ภายหลังการลดสัดส่วน)  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค.62   ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค.62
              ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค.62
              จำนวนหุ้น     %    จำนวนหุ้น    %     จำนวนหุ้น  %
1 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี    304,840,027 24.66%  312,945,185 25.31%  13,875,000  1.12%
2 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี   242,554,815 19.62%  242,554,815 19.62%  551,625,000 44.62%
3 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี  66,349,808  5.37%  62,204,650  5.03%  52,204,650  4.22%
4 นาย ลือชา โพธิ์อบ       47,765,250  3.86%  47,765,250  3.86%  47,765,250  3.86%
5 นาย วริศ โพธิ์อบ       25,900,000  2.09%  25,900,000  2.09%  25,900,000  2.09%
6 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี    18,375,000  1.49%  18,375,000  1.49%  18,375,000  1.49%
7 น.ส. จันทร์จิรา จุลธีระ     16,777,650  1.36%  16,777,650  1.36%  16,777,650  1.36%
8 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี    13,875,000  1.12%  13,875,000  1.12%  13,875,000  1.12%
9 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ   11,700,000  0.95%  11,700,000  0.95%  11,700,000  0.95%
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   11,422,280  0.92%  11,422,280  0.92%  11,442,280  0.93%
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อย       476,720,909  38.56%  472,760,909 38.24%  472,740,909 38.24%
             1,236,280,739     1,236,280,739

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ