RPC เผยศาลแพ่งพิพากษาให้ PTT ชำระค่าเสียหายแก่บริษัทตามคำชี้ขาดอนุญาโตฯกรณีบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ

ข่าวหุ้น-การเงิน 19 กันยายน พ.ศ. 2562 13:06 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อาร์พีซีจี (RPC) แจ้งว่า ตามที่บมจ.ปตท. (PTT) ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ขอใหศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 114/2552) ที่ให้ปตท.ชำระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในจำนวนเงิน 390 ล้านบาท/ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด (25 มีนาคม 2559) พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ย ในอัตรา 7.5% ต่อปี ของยอดเงินค่าเสียหายที่ได้จากการคำนวณดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดจนถึงวันที่ ปตท. ชำระเงินให้แก่บริษัทครบถ้วน เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.3016/2559

ต่อมาบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.6000/2559 ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้นำคำร้องทั้ง 2 คดีดังกล่าวข้างต้น มารวมพิจารณาเข้าด้วยกันนั้น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ พ.3016/2559 และคดีหมายเลขดำที่ พ.6000/2559 โดยศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ ปตท. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ