STRAK จะใช้เงิน 1.55 พันลบ. ลงทุนในธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคล คาดแล้วเสร็จในธ.ค.62 หวังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 7, 2019 10:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STRAK) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 อนุมัติให้บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พินวีล 2 จำกัด (พินวีล 2) ซึ่งรวมถึงบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด (อดิสร) ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ให้บริการให้เช่าสินทรัพย์ ให้บริการรับจ้างขนส่ง และให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม ที่พินวีล 2 ถือหุ้นอยู่ 99.99% โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย คือ บริษัท ทีมเอ โฮลดิ้ง จำกัด นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และนางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์ ในราคาทั้งสิ้น 1,550 ล้านบาท โดยคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.62

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 คู่สัญญาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างระหว่างอดิสร และกิจการที่เกี่ยวข้องกันของอดิสร ดังนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของพินวีล 2 ตกลงที่จะดำเนินการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างให้กับอดิสรจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (จำนวนหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.61) ก่อนที่บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 และหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างส่วนที่เหลือ กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะชำระคืนหนี้ดังกล่าวทั้งหมดให้อดิสรภายในไตรมาสที่ 2/63

สำหรับบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การเป็นตัวกลางในการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของลูกค้าเอง (Recruiting services) การจัดหาแรงงานของอดิสรเพื่อให้บริการกับลูกค้า (Manpower services), ให้บริการให้เช่าสินทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าและอุปกรณ์และเครื่องจักร, ให้บริการรับจ้างขนส่ง และให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม เช่น การให้บริการทำความสะอาดเรือและถังน้ำมันบนเรือ (Vessel cleaning) การก่อสร้างชิ้นงานและการติดตั้งชิ้นงาน (Offshore construction services) และการซ่อมบำรุง (Fabrication and maintenance services) เป็นต้น

โดยอดิสรเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2523 ที่จังหวัดสงขลา ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญชำนาญในธุรกิจที่ทำอยู่ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ทำให้สามารถมองภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน ปัจจัยใดที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำงานก็ทำการแก้ไขป้องกัน จนทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า อย่างเช่นในธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล กว่า 30 ปีที่อดิสรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องทำงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยปัจจุบัน อดิสรให้บริการแรงงานฝีมือมากกว่า 750 คนต่อลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ทั้งนี้ อดิสรมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 89.2 ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 103.7 ล้านบาท และปี 2561 มีกำไรสุทธิ 129.5 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในครั้งนี้สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเป็นการช่วยขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

อีกทั้งการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะเสมือนมีเงินสด จากการคืนหนี้ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด จำนวนประมาณ 1,059 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดคืนหนี้ดังกล่าวทั้งหมดภายในไตรมาส 2/63 และเมื่อนำเงินสดดังกล่าวมาหักกับมูลค่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ 1,550 ล้านบาท จะเสมือนว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เท่ากับประมาณ 491 ล้านบาท หรือเสมือนว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวที่ P/E เท่ากับ 3.8 เท่า


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ