(เพิ่มเติม) ตลท.รับหลักทรัพย์ TPS เข้าซื้อขายใน mai ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 14, 2019 16:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ของบมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ TPS เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 15 พ.ย.62 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว จำนวน 280 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท

TPS ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.62 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น (TPS) เริ่มซื้อขาย 15 พ.ย. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาด mai เปิดเผยว่า TPS ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย โดยการนำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้า แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, ระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย, ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย, ระบบสื่อสารแบบครบวงจร, ระบบศูนย์ข้อมูล และระบบจัดการและบริหารเครือข่าย บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าชั้นนำ อาทิ Cisco, NetApp, Palo Alto Networks, Symantec, VMware และ Fortinet บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Cisco เป็นหลัก มีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรับงานภาคเอกชนในสัดส่วนมากกว่า

TPS มีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประมาณ 60 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 12 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่เกิน 8 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 ในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 200 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 700 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 11.57 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 60.48 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.22 บาท โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำระดับโลก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Gold Certified Partner ของ Cisco จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นระดับสูงสุด มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center: NOC) จัดตั้งศูนย์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการติดต่อสื่อสาร (DEMO Data Center, Security & Collaboration) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

TPS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวกิจเกษตรสถาพรถือหุ้น 51.26% กลุ่มครอบครัววิธวาศิริ ถือหุ้น 15.72% และนางสาวอุมาพร เส้งสุย ถือหุ้น 2.14% และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ