OISHI แตกพาร์เป็น 1 บาทจาก 2 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 22, 2019 08:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (OISHI) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 187,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็น 375,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะยังคงเดิม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ