บอร์ด ECF อนุมัติขายสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเงินกู้ IFEC-จำนำหุ้น IFECTP-MOU ซื้อ"ซีอาร์โซลาร์"

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 24, 2019 18:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯวันนี้อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในสัญญาเงินกู้ รวมถึงสัญญาจำนำ และบันทึกความเข้าใจเพื่อการศึกษาการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ซีอาร์ โซล่าร์ จำกัด

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้กู้ยืมเงินจำนวน 50,000,000 บาทแก่ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 26 ธ.ค.9 ซึ่งได้มีการจำนำหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (IFECTP) จำนวน 5,000,000 หุ้น ให้แก่ ECF เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว

และต่อมา ECF และบริษัท ซีอาร์ โซล่าร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IFEC ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการศึกษาการซื้อกิจการของ ซีอาร์ โซล่าร์ ฉบับลงวันที่ 22 ธ.ค.60 เพื่อเจรจาและทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ในการซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 MW ที่จังหวัดลำปางของ ซีอาร์ โซล่าร์ ซึ่งยังทำ Due Diligence ไม่แล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันนั้น

ณ วันที่ 24 ธ.ค.62 บริษัทเป็นเจ้าหนี้สัญญากู้ยืมเงินต่อ IFEC เป็นจำนวนเงินรวม 58,304,246.58 บาท ประกอบด้วยเงินต้นจำนวน 50,000,000 บาท และดอกเบี้ยคงค้าง 8,304,246.58 บาท โดย ECF ได้ตกลงจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในสัญญาเงินกู้ สัญญาจำนำ และ MOU ให้แก่ผู้ซื้อ 2 ราย ได้แก่ นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ ในราคาขาย 38,869,497.33 บาท และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในราคาขาย19,434,749.25 บาท

ทั้งนี้ ในการชำระราคาขายนั้น นายคมวิทย์ จะชำระให้แก่ ECF โดยแบ่งเป็น 7 งวด คิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีด้วย เมื่อคิดดอกเบี้ยจนถึงวันชำระครบถ้วนจะเท่าจำนวน 3,370,841.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดที่จะได้รับชำระเท่ากับ 42,240,338.61 บาท ซึ่งในวันนี้บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสิทธิดังกล่าวกับนายคมวิทย์ และได้รับชำระเงินงวดแรก 5,550,000 บาทแล้ว

ขณะที่การจำหน่ายสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแก่นายอารักษ์ จะชำระราคาขายให้แก่ ECF แบ่งเป็น 7 งวด คิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีด้วยเมื่อคิดดอกเบี้ยจนถึงวันชำระครบถ้วนจะเท่าจำนวน 1,685,420.74 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดที่จะได้รับชำระเท่ากับ 21,120,169.99 บาท ซึ่งในวันนี้บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกับนายอารักษ์ และได้รับชำระเงินงวดแรก 2,775,000 บาทแล้ว

อนึ่ง นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ECF โดยมีการถือหุ้น ณ วันที่ 30 เม.ย.62 เป็นจำนวน 150,412,750 หุ้น คิดเป็น 15.68% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ

ECF ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็ว่าเนื่องจากในปัจจุบันนี้ IFEC อยู่ภายใต้คดีฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ซึ่งคาดว่าการเจรจาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 MW ของ ซีอาร์ โซล่าร์ ย่อมจะต้องดำเนินการภายใต้การฟื้นฟูกิจการของ IFEC น่าจะใช้เวลาอีกนานมาก ประกอบกับการดำเนินการบังคับจำนำหุ้น IFECTP ที่เป็นประกันนั้น ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้เงินเพียงพอชำระหนี้เงินกู้ยืมคงค้างทั้งหมด เพราะ IFECTP ไม่ได้นำส่งงบแสดงสถานะการเงินตั้งแต่ปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากราคาซื้อขายสิทธิเรียกร้องในการทำรายการนี้ เป็นราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าเงินต้นรวมดอกเบี้ยคำนวนจนถึงวันที่ทำรายการ และอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีสำหรับราคาซื้อขายที่ผ่อนชำระเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการขายสิทธิเรียกร้องนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์กว่าการรอเจรจาซื้อขายโรงไฟฟ้าของ ซีอาร์ โซล่าร์ ภายใต้การฟื้นฟูกิจการของ IFEC


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ