(เพิ่มเติม) BAY ตั้งเป้าปี 63 สินเชื่อขยายตัว 5-7% ภายใต้สมมติฐาน GDP ไทยโต 2.5% หลังปี 62 ทะลุเป้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 20, 2020 14:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) BAY ตั้งเป้าปี 63 สินเชื่อขยายตัว 5-7% ภายใต้สมมติฐาน GDP ไทยโต 2.5% หลังปี 62 ทะลุเป้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อสำหรับปี 63 ที่ระดับ 5-7% ด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีความรอบคอบระมัดระวัง จากที่มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะยังคงเผชิญปัญหาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ด้วยนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบกับมีการเร่งเบิกจ่ายการลงทุนของรัฐ ก็จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตระดับ 2.5% ในปีนี้

สำหรับในปี 62 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 1,817,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145,859 ล้านบาท หรือ 8.7% จากสิ้นเดือน ธ.ค.61 โดยเป็นการเติบโตของสินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีสินเชื่อเพื่อรายย่อยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลัก โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 88,157 ล้านบาท หรือ 11.1% สะท้อนตำแหน่งผู้นำทางการตลาดของธนาคารในสินเชื่อเพื่อรายย่อย ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มขึ้นจำนวน 34,977 ล้านบาท หรือ 5.6% และจำนวน 22,725 ล้านบาท หรือ 9.1% ตามลำดับ

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 62 สะท้อนความสามารถและความคล่องตัวของธนาคารในการปรับพอร์ตสินเชื่อไปสู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง และสอดคล้องกับเป้าหมายโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเพื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อรายย่อย ในสัดส่วน 50:50 ตามเป้าหมายระยะกลางของธนาคาร

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 62 มีกำไรสุทธิสูง 32,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% จากปี 61 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่แข็งแกร่งที่ 8.7% การเติบโตของเงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 9.9% หรือจำนวน 140,537 ล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธ.ค.61

ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.60% ปรับลดลงจาก 3.81% ในปี 61 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขายหุ้น 50% ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ,รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 31.9% จากปี 61 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อยู่ที่ 42.9% ปรับดีขึ้นจาก 47.2% ในปี 61 แต่หากไม่รวมรายการพิเศษที่บันทึกในปี 62 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของปี 62 อยู่ที่ 45.1%

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 1.98% ปรับดีขึ้นจาก 2.08% ในปี 61 อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ยังคงแข็งแกร่งที่ 163.8% และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ระดับ 16.56%

ทั้งนี้ ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาส 4/62 จำนวน 8,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,245 ล้านบาท หรือ 17.9% จากไตรมาส 3/62 สะท้อนการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อระหว่างไตรมาส ส่งผลให้ทั้งปี 62 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 28,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,023 ล้านบาท หรือ 7.7% จากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับพอร์ตเงินให้สินเชื่อที่เติบโตขึ้น และนโยบายการตั้งสำรองด้วยความรอบคอบระมัดระวังในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และส่งผลให้อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ปรับเพิ่มขึ้นในระหว่างปี

"แม้ว่าสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจไม่เอื้ออำนวย ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธนาคาร กรุงศรีสามารถรายงานกำไรสุทธิจำนวน 32.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% จากปีก่อนหน้า และสามารถขยายสินเชื่อได้ถึง 8.7% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารที่ 6-8% การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 62 สะท้อนความสามารถและความคล่องตัวของธนาคารในการปรับพอร์ตสินเชื่อไปสู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง และสอดคล้องกับเป้าหมายโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเพื่อรายย่อยและสินเชื่อเพื่อธุรกิจในสัดส่วน 50:50 ตามเป้าหมายระยะกลางของธนาคาร"นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ BAY กล่าว

ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 BAY ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบเศรษฐกิจไทยจากมูลค่าสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อรวม 1.82 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.57 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.36 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 267.01 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 16.56% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.89%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ