บอร์ด VGI ขยายเวลาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 428.06 ล้านหุ้นให้แก่ PP

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 2, 2020 10:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.วีจีไอ (VGI)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 ที่ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036.95 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการได้อย่างทันกาล โดยบริษัทมฯมีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือเพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย


แท็ก (VGI)  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ