AOT เพิ่มทุนให้ บ.ร่วมทุนใช้รองรับให้บริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ต

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 18, 2020 18:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.)ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.63 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนของ บพท.อีกจำนวน 644 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนเป็น 1,044 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นใหม่จำนวน 6,440,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,182,400 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 257,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยเรียกชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด

การเพิ่มทุนดังกล่าวเนื่องจาก บพท.ได้รับอนุญาตให้เข้าประกอบกิจการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีกำหนดเวลา 11 ปี 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 29 ก.ย.75 บพท.จึงมีความจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมการในการเข้าประกอบกิจการ

บพท. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AOT และ บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL)ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ