NOK เผยศาลล้มละลายให้เลื่อนส่งแผนฟื้นฟูออกไปอีก 1 เดือนเป็น 15 เม.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 16, 2021 09:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาสำหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิมคือวันที่ 15 มี.ค.64 หลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.63

โดยศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้ทำแผนมีโอกาสได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด

เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายประการที่จำเป็นต้องพิจารณาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงข้อกฏหมาย ข้อสัญญาที่มีกับพนักงานและคู่ค้าตลอดจนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย

ประกอบกับเหตุที่บริษัทยังต้องอาศัยเวลาสำหรับการเจรจาและการทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในหลักการต่างๆที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ