CSP ขยายเวลาปิดทำการรง.สมุทรปราการหลังพบพนักงานติดโควิด 138 ราย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 5, 2021 09:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ (CSP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 บริษัทได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลว่ามีพนักงาน 1ราย ในส่วนปฏิบัติงานโรงงาน สาขาสมุทรปราการ ใน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตรวจเป็นบวก จึงได้ให้พนักงานเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล พร้อมดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรโดยทันที

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 กับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยได้มีการจัดให้ตรวจหาเชื้อซ้ำถึง 2 ครั้ง และทางสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการได้เข้ามาช่วยเหลือตรวจแบบค้นหาเชิงรุกอีกครั้งโดยตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งมีความแม่นยำสูง สรุป ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อเฉพาะฝั่งโรงงานรวม 138 ราย

ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรก ทางบริษัทฯได้ดำเนินการจัดการอย่างถูกต้อง และประพฤติตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และกรมควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • บริษัทฯประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในส่วนของโรงงานผลิต คลังสินค้า หอพักอาศัย และบริเวณโรงงาน
สาขาสมุทรปราการทั้งหมด (Big cleaning and sanitizing service) รวมถึงดำเนินการเพิ่มเติมเป็นพิเศษสำหรับทุกจุดสัมผัสในบริเวณที่พนักงานผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานหรือไปติดต่องานด้วย (ดำเนินการหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง)
  • บริษัทฯได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสของพนักงานเชิงรุก ตั้งแต่การสัมภาษณ์ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม มีการตรวจเชื้อซ้ำโดยสถานพยาบาลที่ได้รับรองการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำการแยกผู้ติดเชื้อทั้งหมดไปยังสถานที่กักตัวและกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคดังกล่าวมิให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายตัวเป็นวงกว้าง รวมถึงคัดแยกและประสานงานส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลที่รองรับ
  • ประกาศปิดทำการโรงงานสาขาสมุทรปราการ และสั่งห้ามพนักงานที่อาศัยในหอพักของบริษัทฯ ห้ามเดินทางออกนอกสถานที่โดย
เด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของโรงงานที่มีหน้าที่ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและผู้มีหน้าที่จัดหาสวัสดิการอาหารและยาให้กบพนักงานที่กักตัว
  • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสั่งการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมีบทลงโทษ
อย่างชัดเจน
  • ประสานงาน ปฏิบัติตาม ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการและกรม
ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัดและโปร่งใส เพื่อหารือร่วมกันในการจัดการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อออกไปสู่สาธารณะ รวมถึงเพื่อให้โรงงานสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯขอแจ้งว่า บริษัทฯยังจำเป็นต้องขยายระยะเวลาปิดทำการสาขาโรงงานสมุทรปราการเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าทางสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จะเห็นควรให้สามารถเปิดทำการได้อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผ้ติดต่อและสังคมโดยรวม

บริษัทฯสาขาสำนักงานใหญ่ (พระราม 3) ได้เตรียมแผนการรองรับการให้บริการต่างๆไว้ให้ท่านสามารถดำเนินการติดต่อได้โดยสะดวก รวมไปถึงหากถึงเวลาได้เปิดทำการอีกครั้ง ทางบริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องอีกต่อไป และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การพ่นฆ่าเชื้อในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณเก็บสินค้า และทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นนิจ การเฝ้าระวังไม่ให้พนักงานออกไปในที่ชุมชนแออัดหรือสถานที่เสี่ยงภายนอกอีก รวมถึงการตรวจเชื้อซ้ำกับบุคลากรที่ต้องมีหน้าที่ติดต่อกับภายนอกหรือกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทั้งสินค้าและบุคลากรบริการของบริษัทฯจะปลอดภัย ปลอดเชื้อเมื่อออกไปสู่ลูกค้า คู่ค้าและสังคมภายนอก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ