AEC ร่วมทุนไทยสมายล์บัสรองรับการทำธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทางด้วย E-Bus

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 5, 2021 18:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บล.เออีซี (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงทุนในธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทางด้วยการร่วมลงทุน บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) โดยทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น (ACE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 51,000 หุ้น หรือ 51% รวมมูลค่าทั้งสิ้น 510,000 บาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม TSB คือนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ภายหลังการเข้าทำรายการ ACE จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมที่ AEC ถือหุ้น 49%

จากนั้น ACE จะเพิ่มทุนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปซื้อหุ้นสามัญของ TSB โดยมูลค่าการเข้าซื้อหุ้น TSB ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบกิจการโดยละเอียด (Due Diligence) ภายหลังการทำรายการ ACE จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TSB 100% ขณะที่ AEC จะเพิ่มทุนใน ACE ตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 171.50 ล้านบาท

การทำรายการดังกล่าว เพื่อลงทุนร่วมกับพันธมิตรและลดความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้น ACE ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม TSB จะมีการทำรายการภายในไตรมาส 3/64 และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ TSB ภายในไตรมาส 3/64

อนึ่ง TSB ได้มีการลงทุนถือหุ้นใน 9 บริษัทที่ประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในเส้นทางตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถอยู่แล้วรวม 11 เส้นทาง โดย TSB มีนางสาวกุลพรภัสร์ เป็นผู้ถือหุ้น 99.99% และมีนายธีรกานต์ สวัสดิ์กุลสิริ เป็นผู้บริหาร ก่อนการทำรายการของบริษัทฯในครั้งนี้ TSB จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของทั้ง 9 บริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 80%ในแต่ละบริษัท

TSB จะได้เข้าบริหารโครงการเดินรถโดยสารกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อให้บริการการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อการเดินทาง โดยทุกบริษัทได้รับสัมปทานใบอนุญาตเส้นทางเดินรถจากกรมขนส่งทางบกรวมทั้งสิ้น จำนวน 11 เส้นทาง เป็นระยะเวลา 7 ปีซึ่งได้มีการชำระค่าสัมปทานครบถ้วนแล้ว และสามารถต่ออายุได้โดยยื่นคำขอต่อกรมขนส่งทางบกก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสัญญาสัมปทานแต่ละสัญญาจะกำหนดเส้นทางการเดินรถและจำนวนรถประจำทางขั้นต่ำ-ขั้นสูงไว้

จำนวนรถบัสโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบันของทั้ง 9 บริษัท เป็นรถบัสโดยสารที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในอนาคตบริษัทจะยกเลิกการเดินรถโดยสารแบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมดและทยอยปรับเปลี่ยนรถบัสเป็นแบบรถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้า(E-Bus) ซึ่งในแผนธุรกิจจะเปลี่ยนเป็น E-Bus ให้แล้วเสร็จภายในปี 65 ด้วยเป้าหมายรวม 337 คัน มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของ TSB ร่วมกับสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยบริษัทย่อยของ TSB อยู่ระหว่างการคัดเลือก และตกลงในสัญญาจัดซื้อรถ E-Bus พร้อมกับจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน โดยจะเริ่มทยอยรับมอบรถ E-Bus ได้ภายในเดือนมิ.ย.64 เป็นต้นไป


แท็ก (AEC)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ