ตลท.คง SP พร้อมขึ้น NP หุ้น NOK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนปีที่ 1 ตั้งแต่ 9 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 9, 2021 08:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งดำเนินการกับบมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) กรณีส่วนผ้ถูอหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์เป็นจำนวน 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนด ดังนั้น ตลท.จะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์ NOK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1(NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.64 โดยขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

2. ให้ NOK แจ้งว่านอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว บริษัทจะมีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่ พร้อมทั้งให้บริษัทกำหนดเวลาดำเนินการตามแนวทางที่เลือกฟื้นฟูกิจการ หรือทางเลือกอื่นใด (ถ้ามี) และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 8 ต.ค.64

เนื่องจากตามที่ ตลท. ได้เคยเปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในช่วงวันที่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.64 หลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือน ดังนั้น ในกรณีนี้ ตลท.จะคงเครื่องหมาย SP ต่อไป และไม่เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

3. ตลท.จะให้ระยะเวลา NOK ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 9 ก.ย.64 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี(NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลท.จะเสนอคณะกรรมการ ตลท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ตลท.ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ NOK พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ