TVD อนุมัติบ.ย่อยซื้อบริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ ให้บริการแพลตฟอร์ม-แอป eatHUB

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday November 14, 2021 09:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือบริษัท เอบีพีโอ จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น eatHUB สำหรับการให้บริการจัดส่งอาหาร จากบริษัท ต้นหอม จำกัด ซึ่งถือหุ้นใหญ่

โดยนางสาวละออศรี มัทธุรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทีวีและเป็นคู่สมรสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จำนวน 10,100 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 15,150,000 บาท

บริษัทฯ คาดว่ารายการลงทุนซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ เพื่อขยายการลงทุนของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด ให้ครอบคลุมธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น สำหรับ การให้บริการรับส่งอาหาร ซึ่งมีแนวโน้มเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน Software Development และด้านระบบ AI ในการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ และฟังก์ชั่นต่างๆ ให้แก่ร้านค้าที่มาใช้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น eatHUB

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ โดยผู้ขาย บริษัท ต้นหอม จำกัด (ถือหุ้นใน บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10.10 ของหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของบริษัท)ซึ่งถือหุ้นโดยนางสาวละออศรีมัทธุรนนท์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.97ของ หุ้นทั้งหมดของบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจทีวี (Chief TV Officer) และเป็นคู่สมรส ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

ส่วนผู้ซื้อ มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 77.31 ของหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ