ตลท.ขึ้น SP หุ้น HYDRO ตามคำขอหลังลดทุนส่งผลต่อจำนวนหุ้นของ ผถห.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 20, 2022 08:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ บมจ. ไฮโดรเท็ค (HYDRO) ในวันที่ 24 ม.ค.65 เนื่องจากบริษัทมีการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นซึ่งมีผลต่อจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถืออยู่และจำนวนหุ้นในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ HYDRO เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,728,512,277 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,402,799,158 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 674,286,881 บาท โดยการลดจำนวนหุ้น 1,728,512,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม และได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะถูกลดทุน (Record date) ในวันที่ 25 มกราคม 2565

เนื่องจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นจะมีผลต่อจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และจำนวนหุ้นในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างที่บริษัทยังจดทะเบียนลดทุนไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น HYDRO จึงขอให้ ตลท.สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 จนกว่ากระบวนการลดทุนจะแล้วเสร็จ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO เป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทขอมาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระบวนการลดทุนจะแล้วเสร็จ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ