PPM ออกวอร์แรนต์แจกผถห.2:1 พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุนรองรับ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 28, 2022 10:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พรพรหมเม็ททอล (PPM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PPM ครั้งที่ 2 (PPM-W2) จำนวนไม่เกิน 211,000,050 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 105,500,025 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 211,000,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 316,500,075 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 211,000,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W2


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ