CHO แจกวอร์แรนต์ผถห.เดิม 5:1 ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาท/หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 28, 2022 11:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ช.ทวี (CHO) เปิดเผยว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 3 (CHO-W3) จำนวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบเพิ่มทุนจดทะเบียน 133,038,624.50 บาท จาก 682,872,244.25 บาท เป็น 815,910,868.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 3 (CHO-W3) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ CHO-W3 มีอายุ 2 ปี เสนอขายโดยไม่ติดมูลค่า อัตราใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาท/หุ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ