HEMP ใช้เงิน 180 ลบ.เข้าซื้อเฮลท์ อัพ ต่อยอดธุรกิจเวชภัณฑ์-เพิ่มรายได้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 6, 2022 10:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น (HEMP) แจ้งว่า บริษัทเข้าซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (HUG) จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG จากบริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จำกัด (โดยมี บริษัท โฟร์ซั่น กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 99.997% ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของผู้ขายหุ้น HUG โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180 ล้านบาท

บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "Health Up" "ดรักเพลส"และ "ซูเปอร์เซฟ" โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 HUG เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ การเข้าซื้อครั้งนี้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการขยายธุรกิจและสามารถต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันให้บริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น การขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว คาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565

บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ HUG เป็นเงินสด 90 ล้านบาท และ ชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) ไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG คิดเป็น 3.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 49,366,750 บาท จากเดิม 533,549,250 บาท เป็น 582,916,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ PP ไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ PP จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นบางส่วนของ บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด (SWA) บริษัทย่อย คิดเป็น 26% (ลดสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 51%) หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 103,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท รวมจำนวน 2,599,975 บาท ให้กับนางสาวชนันรัตน์ พุกรักษา ขายที่ราคาตกลงร่วมกัน เนื่องจาก SWA มีผลประกอบการขาดทุนเกินทุน

และมีมติอนุมัติให้ขายหุ้น บริษัท พอท แพลนเนท จำกัด (POT) ซึ่งถือโดย บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) บริษัทย่อย จำนวน 14.29% คิดเป็นจำนวนหุ้น 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมจำนวน 3,000,000 บาท ขายที่ราคา Par เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565


แท็ก รับโอน   โฟร์  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ